Інструкція для біженців з України про реєстрацію та отримання дозволу на проживання в Мюнхені -   Anleitung für Geflüchtete aus der Ukraine zur Anmeldung und Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis in München

Інструкція для біженців з України про реєстрацію та отримання дозволу на проживання в Мюнхені

Німеччина вже прийняла близько 300 тисяч біженців з України, більшість з яких - жінки та діти. Багато хто перебуває в стресі або розгублені, та не всі володіють німецькою мовою. Щоб розібратися, які перші кроки слід зробити, або отримати допомогу від Німеччини та захист за 24 Параграфом, було розроблено цю інструкцію:

  • Реєстрація. Перше, що важливо зробити українцям, які прибули до Німеччини після 24 лютого, - це зареєструватися. У Мюнхені зробити це можна, надіславши електронного листа на адресу  ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de. В листі вказати:

Iм’я та прізвище

Дату народження

Адреса проживання в Німеччині

Емейл

Телефон

У відповідь ви отримаєте автоматичне повідомлення, що ваш імейл дістався адресата. Після цього слід чекати на листа із запрошенням на зустріч, де у вас візьмуть біометричні дані - зріст, колір очей, відбитки пальців. Час та місце зустрічі буде вказано в емейлі. Оскільки до Мюнхену прибуло багато українців, отримання запрошення на зустріч може зайняти декілька тижнів, але цей час можна використати продуктивно та одразу після відправки емейлу перейти до інших кроків.

Отримання соціальної допомоги. 

Біженці з України мають право отримати:

медичну страховку (видається на квартал та враховує лише ургентні випадки);

щомісячну фінансову допомогу;

можливість компенсації соціального житла.

Якщо ви перебуваєете на разі в одному з лагерів для біженців або проживаєте в готелі, то для отримання цієї допомоги треба звернутися до Офісу з питань житла та міграції (Amt für Wohnen und Migration). 

Якщо ви проживаєте у приватному помешканні, в т.ч. у родичів або друзів, то ви можете звернутися до Соціальної служби (Sozialbürgerhaus), згідно адреси вашого проживання. Знайти відповідну вашій адресі службу ви можете на цьому сайті: https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/  

Реєстрація місця проживання (Meldebestätigung)

Коли ви визначились де найближчим часом будете проживати та на яку поштову  адресу вам будуть надходити всі необхідні листи, важливо зареєструвати місце свого проживання. Для цього слід заздалегідь забронювати зустріч на сайті:

https://stadt.muenchen.de/terminvereinbarung _/terminvereinbarung bb.html

Послуга An - oder Ummeldung. Після бронювання терміну на сайті ви отримаєте на пошту листа з інст

Післяукцією куди та коли прийти на отримання реєстрації. З собою мати паспорт та підтвердження від власника вашого житла про ваше проживання в цьому житлі та дату вашого заїзду. 

 отримання реєстрації місця проживання протягом двох тижнів ви отримаєте на поштову адресу податковий номер. Також ви можете відкрити рахунок в банку. 

Отримання дозволу на проживання та роботу (Aufenthaltserlaubnis)

Після отримання реєстрації місця проживання ви можете подати документи на отримання дозволу на проживання згідно 24 Параграфу. Зробити ви можете це онлайн на емейл ukraine.kvr@muenchen.de або прийти самостійно до Управління для іноземців (Auslenderbehörde) та податися рамках живої черги. Пакет необхідних документів вказано за посиланням (краще користуватися українською версією):

https://stadt.muenchen.de/infos/ukraine_ankommen.html

*Зробити друковане фото ви можете в спеціальному автоматі в одному з переходів метро (наприклад, на Hauptbahnhof). Якщо ви подаєтесь онлайн і вам потрібна ще і діджітал версія біометричного фото, то його можна зробити в одному з магазинів DM.

*Якщо у вашому паспорті немає відмітки про перетин саме німецького кордону, подайте копію сторінки з відміткою тієї країни, кордон з якою ви перетнули після 24 лютого.

Після подачі документів на отримання дозволу на проживання слід чекати запрошення на зустріч на вказану вами електронну адресу. В Мюнхені це може зайняти від одного до декількох тижнів. На цій зустрічі ви спочатку отримаєте Fiktionsbescheinigung, а потім через декілька тижнів - сам дозвіл на проживання у вигляді картки (Aufenthaltserlaubnis). Право проживати та працювати в Німеччині надає вже наявність Fiktionsbescheinigung, з якою ви вже можете розпочати активні дії з пошуку роботи та подальшої розбудови свого життя в країні.

Важливо зауважити, що вся описана тут процедура - це досвід отримання дозволу на проживання конкретної особи з України. Оскільки в Мюнхені багато біженців та система періодично переглядається у бік більш ефективної, деякі пункти з цієї інструкції можуть бути змінені, але загальна картина виглядає саме так. Користуйтеся тільки офіційними джерелами інформації, зокрема крисним будет портал muenchen.de, та не бійтеся запитувати волонтерів і німецьких співробітників в різних службах щодо подальших кроків. Хоч система поки що не ідеальна та деякі рішення потребують часу, німецька сторона дуже відкрита до допомоги українцям, які прибули до країни. 

 

Die Informationen hier auch auf Deutsch:

Anleitung für Geflüchtete aus der Ukraine zur Anmeldung und Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis in München

Deutschland hat bereits rund 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, die meisten davon Frauen und Kinder. Viele sind gestresst oder verwirrt, aber nicht alle sprechen Deutsch. Um zu verstehen, was die ersten Schritte sein sollten, oder um Hilfe aus Deutschland und Schutz nach Paragraph 24 zu erhalten, wurde dieser Leitfaden entwickelt.

Anmeldung

Für Ukrainer, die nach dem 24. Februar nach Deutschland gekommen sind, ist zunächst die Registrierung wichtig. In München ist dies per E-Mail an ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de möglich. In dem Brief angeben:

- Name und Nachname

- Geburtsdatum

- Wohnadresse in Deutschland

- E-Mail

- Telefon

Als Antwort erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung, dass Ihre E-Mail den Empfänger erreicht hat. Danach sollten Sie auf einen Brief mit einer Einladung zu einem Treffen warten, bei dem Sie biometrische Daten aufnehmen - Größe, Augenfarbe, Fingerabdrücke. Zeit und Ort des Treffens werden in der E-Mail angegeben. Da viele Ukrainer nach München kommen, kann es mehrere Wochen dauern, bis man eine Einladung zu einem Meeting erhält, aber diese Zeit kann man produktiv nutzen und direkt nach dem Versenden einer E-Mail zu anderen Schritten übergehen.

Erhalt von Sozialhilfe

Flüchtlinge aus der Ukraine haben das Recht auf:

- Krankenversicherung (wird vierteljährlich ausgestellt und berücksichtigt nur Notfälle);

- monatliche finanzielle Unterstützung;

- die Möglichkeit der Entschädigung für den sozialen Wohnungsbau

Wenn Sie sich derzeit in einem der Flüchtlingslager oder in einem Hotel aufhalten, sollten Sie sich für diese Hilfestellung an das Amt für Wohnen und Migration wenden.

Wenn Sie in einer privaten Wohnung leben, inkl Angehörige oder Freunde, können Sie sich entsprechend Ihrer Anschrift an das Sozialbürgerhaus wenden. Den zu Ihrer Adresse passenden Service finden Sie auf dieser Website: https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/.

Meldebestätigung des Wohnsitzes

Wenn Sie sich entschieden haben, wo Sie in naher Zukunft wohnen werden und an welche Postadresse Sie alle notwendigen Briefe erhalten, ist es wichtig, Ihren Wohnsitz anzumelden. Buchen Sie dazu vorab einen Termin auf der Website:

https://stadt.muenchen.de/terminvereinbarung _ /terminvereinbarung bb.html.

Ein- oder Ummeldungsdienst. Nachdem Sie den Termin auf der Website gebucht haben, erhalten Sie per Post einen Brief mit Anweisungen, wo und wann Sie sich anmelden müssen. Bringen Sie Ihren Reisepass und einen Nachweis des Eigentümers Ihrer Unterkunft über Ihren Aufenthalt in dieser Unterkunft und das Datum Ihrer Ankunft mit.

Bringen Sie Ihren Reisepass und einen Nachweis des Eigentümers Ihrer Unterkunft über Ihren Aufenthalt in dieser Unterkunft und das Datum Ihrer Ankunft mit. Nach Meldeeingang innerhalb von zwei Wochen erhalten sie eine Steuernummer an die Postadresse. Sie können auch ein Bankkonto eröffnen.

Erlangung einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

Nach Erhalt der Meldebescheinigung können Sie eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 beantragen. Dies können Sie online unter ukraine.kvr@muenchen.de tun oder in der Ausländerbehörde vorbeikommen und live beantragen. Das Paket der erforderlichen Dokumente ist unter dem Link aufgeführt (es ist besser, die ukrainische Version zu verwenden):

https://stadt.muenchen.de/infos/ukraine_ankommen.html.

Sie können ein ausgedrucktes Foto in einem speziellen Automaten an einem der U-Bahn-Übergänge (z. B. am Hauptbahnhof) machen. Wenn Sie sich online bewerben und zusätzlich eine digitale Version des biometrischen Lichtbildes benötigen, können Sie dies in einem der DM-Märkte tun.

Wenn Ihr Reisepass kein deutsches Grenzübertrittskennzeichen enthält, legen Sie eine Kopie der Seite mit dem Kennzeichen des Landes vor, mit dem Sie nach dem 24. Februar die Grenze überschritten haben.

Nach Einreichung der Unterlagen zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis sollten Sie mit einer Einladung zu einem Gespräch an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse rechnen. In München kann es eine bis mehrere Wochen dauern. Bei diesem Treffen erhalten Sie zunächst eine Fiktionsbescheinigung und wenige Wochen später die eigentliche Aufenthaltserlaubnis in Form einer Karte (Aufenthaltserlaubnis). Das Recht, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, wird bereits durch die Fiktionsbescheinigung gewährt, mit der Sie bereits eine aktive Arbeitssuche beginnen und Ihr Leben im Land weiterentwickeln können.

Es ist wichtig zu beachten, dass das gesamte hier beschriebene Verfahren die Erfahrung ist, eine Aufenthaltserlaubnis für eine bestimmte Person aus der Ukraine zu erhalten. Da es in München viele Flüchtlinge gibt und das System regelmäßig effizienter überarbeitet wird, können einige Punkte in diesem Leitfaden geändert werden, aber das Gesamtbild ist wie folgt. Nutzen Sie nur offizielle Informationsquellen, insbesondere das Portal muenchen.de, und scheuen Sie sich nicht, Ehrenamtliche und deutsche Mitarbeiter in verschiedenen Diensten nach den nächsten Schritten zu fragen. Auch wenn das System noch nicht perfekt ist und manche Entscheidungen Zeit brauchen, ist die deutsche Seite sehr offen dafür, neu angekommenen Ukrainern zu helfen.

---

Autorin des Textes: Kateryna Zaslavskaya

07.04.22